Over KeiTV

KeiTV begeleidt jongeren en volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt door het aanbieden van dagbesteding. In de dagbesteding werken de cliënten aan media gerelateerde projecten op het gebied van journalistiek, audiovisuele vormgeving en ICT. Daarnaast produceert KeiTV  samen met cliënten websites en filmpjes voor social media. De cliënten worden begeleid door een zorgcoördinator, stagiaires en vrijwilligers. Stapsgewijs worden vaardigheden geleerd waarmee ze mogelijk kunnen doorstromen naar een andere werkplek of opleiding.
Media projecten worden groepsgewijs uitgevoerd. Van het aanleren van digitale grafische technieken (Photoshop bewerkingen) tot het deelnemen aan korte journalistieke producties.

Onze producties

Het beste kijk je op een van de volgende kanalen om te weten wat we doen.
Aangenaam kennis te maken

Wij zijn KeiTV !

Dit zijn bijna alle medewerkers
Wij werken aan prachtige media producties !

Contact

Neem contact op met ons via een van de volgende opties.

Bel ons gerust
085 - 0470675

Bezoek ons opStadsring 47
3811 HN Amersfoort

Stuur een mail
info@keitv.nl

OverigKvK-nummer: 55894984
AGB code: 98101662.

 

Contact

Rsin: 851901396

Bestuurssamenstelling:
Bestuursvoorzitter: Benny (Albertus Willem) Naber
Bestuurssecretaris: Guido van den Ende
Penningmeester: Maartje (Anna Maria Wilhelmina) van Hees

Beloningsbeleid:
Conform de statuten ontvangen de leden van het Bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Bestuursleden voeren directiewerkzaamheden uit op ondermeer de portefeuilles: beheren van de ICT-omgeving, HRM-taken, administratie, woordvoering voor de organisatie, contacten met de verwanten van de deelnemers, werving van externe opdrachten, kwaliteitsmanagement voor de geleverde zorg en huisvesting.
Beleidsplan:
Het beleidsplan (2022 - 2025) is beschikbaar via deze link.

Activiteitenverslag:
Het activiteitenverslag (2022) is beschikbaar via deze link.

Financiele gegevens:
Het ANBI verslag (2020) is beschikbaar via deze link.
Het ANBI verslag (2021) is beschikbaar via deze link.
Het ANBI verslag (2022) is beschikbaar via deze link.